Únor 2010

Nej teen Seriál!!!

27. února 2010 v 9:35 | MaruushQaA
Máte 1. možnost hlasovat v anketě!!!

Anketa se týká třech seriálů, které vysílá televizní stanice Disney Chanel!!!

Jsou to seriály:

Hannah Montana
Kouzelníci z Waverly
Jonas
Sonny ve velkém světě
Sladký život Zacka a Codyho

Hlasujte

Ankety-Hlasuj

27. února 2010 v 9:29
Ahoj tady bych byla nráda aby ste hlasovali v anketách!!
Jako třeba: LÍBÍ SE TI TENTO BLOG??
HANNAH OR MILEY??
NEJ SONG??
atd. budou tu spíš ankety o celebritách a možná pár o mém blogu!!!
Takže prosím hlasujte!!!


Kouzelníci z Waverly-foto

27. února 2010 v 9:23
19. února 2010 v 20:05 | Kouzelníci Fotky
Selena Gomez Makes It Happen


Základní fakta o Kirsten

27. února 2010 v 9:10 Twillight
Kirsten Jaymes Stewart se narodila 9. dubna 1990 v Los Angeles/Kalifirnie/USA.
Ve znamení Beran. K jejím zálibám patří: Hra na kytaru,zajímá se o módu.Jejím snem je vlastní módní kolekce.

V roce 2002 si zahrála v thrilleru ,,Úkryt´´
2003 se objevila v hororu ,,Cold Creek Manor´´
2004 hlavní roli v akční komedii ,,Chyťte tu holku´´
2004 americký tel. seriál ,,Speak´´
2007 si zahrála v dramatu s Corbinem Bleu ,,Útěk do divočiny´´ nebo ve sci-fi ,,Jumper´´

Ale opravdickou hvězdou se stala až teď-díky upírské romanci ,,Stmívání´´

Demi Lovato PHOTOS

27. února 2010 v 9:07
Tady to demi opravdu moc a moc sluší!!!


Demi Lovato Here We Go Again Album Photo Shoot
Demi Lovato Here We Go Again Album Photo ShootDemi Lovato Here We Go Again Album Photo Shoot
Demi Lovato Here We Go Again Album Photo Shoot
Demi Lovato Here We Go Again Album Photo Shoot

Demi Lovato Here We Go Again Album Photo Shoot
Miley,Demi and Liam

22. února 2010 v 17:10 Miley Cyrus

Miley, Demi & Liam Dine na Deli Jerryho

Miley, Demi & Liam Dine na Deli Jerryho


Co se dělo v Hollywoodu!!!

22. února 2010 v 17:05 Miley Cyrus

POZOR NERUČÍM ZA PRAVDIVOST TĚCHTO ČLÁNKŮ!!! zDROJ: www.justjaredjr.com

a přeloženi internetovým vyhledávačem google. Takže se vám omlouvám za špatný překlad!!!

Miley Cyrus Vede děti Choice Award 2010 Nominace

Miley Cyrus Vede děti Choice Award 2010 Nominace
The 2010 Kids Choice Awards nominees are out and Miley Cyrus leads the pack! Děti ChoicE Awards 2010 kandidátů jsou mimo a Miley Cyrus vede balení!
The 17-year-old actress/singer nabbed up Favorite Movie Actress, TV Actress, Female Singer and Favorite Song. 17-rok-stará herečka a zpěvačka nabbed až Oblíbená herečka film, televizní herečka, zpěvačka a oblíbenou píseň.
Other nominees include Zac Efron , Miranda Cosgrove , Taylor Swift , Taylor Lautner , Twilight , Phineas & Ferb , iCarly and Wizards of Waverly Place . Ostatním nominovaným patří Zac Efro, Miranda Cosgrove, Taylor Swift, Taylor LautneR, Soumrak, Phineas & Ferb, iCarly a Wizards of Waverly PlaCE.
Miley Cyrus Rocks Ripped Tights Miley Cyrus Rocks Ripped punčocháče
Miley Cyrus Rocks Ripped punčocháče
Miley Cyrus keeps it casual with a flannel shirt and ripped tights as she arrives at a recording studio in Burbank, Calif., on Saturday afternoon (February 13). Miley Cyrus udržuje ji ležérní s flanelovou košili a roztrhl kalhoty, když přijde v nahrávacím studiu v Burbanku v Kalifornii, v sobotu odpoledne (13. února).
The San Francisco Chronicle recently praised the 17-year-old starlet for participating in the recent "We Are The World" remake. San Francisco Chronicle nedávno chválil 17-rok-stará hvězda pro účast v posledních "We Are The World" remake.
They write, "In 2010 Lionel Richie , and Quincy Jones , and members of The Jackson Family joined with a more contemporary set of artists, from LL Cool J to Lil Wayne , Justin Bieber , and Barbara Streisand . Píší: "V roce 2010 Lionel Richie, Quincy Jones a, a členové rodiny Jackson spojen s větší soubor současných umělců, od LL Cool J na Lil Wayne, Justin Bieber a Barbara Streisand. But of all of the singers, the one who's got everyone talking is Miley Cyrus . Ale ze všech zpěváků, ten, kdo je má každý mluví, je Miley Cyrus.
"The teen pop sensation from the TV Show Hannah Montana sang her heart out and in a way some did not expect. "Teen pop pocit z TV Show Hannah Montana zazpíval jí srdce, a tak někteří nečekali. Not this blogger. Miley Cyrus can sing. Není to blogger. Miley Cyrus umí zpívat. Some, particularly on Twitter, express the idea in a way that they're surprised that this 17-year old white girl has a soulful voice. Někteří, zvláště na Twitter, vyjádřit myšlenku tak, že jsou překvapeni, že tento 17-letý bílý dívka má oduševnělý hlas. All of it has degenerated into a #WeLoveMileyCyrus v. #WeHateMileyCyrus tweet battle. To vše se zvrhla v # # WeLoveMileyCyrus v. WeHateMileyCyrus pípání bitvy. But even with all of the sex-based marketing, if Miley Cyrus couldn't sing she would not have top selling albums or singles." Ale i se všemi sex-založené na trh, pokud Miley Cyrus nemohla zpívat nemusela nejprodávanějších alb a singlů. "
Way to go Miley ! Way to go Miley!
Miley-kalhoty Miley Cyrus ripped punčocháče 01
Miley-kalhoty Miley Cyrus ripped punčocháče 02
Miley-kalhoty Miley Cyrus ripped punčocháče 03
Miley-kalhoty Miley Cyrus ripped punčocháče 04
Miley-kalhoty Miley Cyrus ripped punčocháče 05

Miley a její bratr z the last song!!!

Miley Cyrus: 'When I Look At You' Behind-The-Scenes Video!
Miley Cyrus cuddles into on-screen brother Bobby Coleman in this behind-the-scenes look at the making of the "When I Look At You" music video for The Last Song . Miley Cyrus Cuddles do on-screen bratr Bobby Coleman v tomto za-the-scenes pohled na natáčení "When I Look At You" hudební video pro The Last Song.
The 17-year-old singer shared in the vid, "'When I Look At You' was actually a song that was going to go on my next record and we listened to it and went, 'Oh my gosh, this could not be more perfect.' 17-rok-starý zpěvák podílela vid, ' "When I Look At You' byl vlastně píseň, která se chystá na svůj další rekord a my jsme poslouchali, a šel, 'Ó můj bože, nemohlo by to být dokonalejší. ' It describes the entire movie." Popisuje celý film. "
The Last Song hits theaters on Wednesday, March 31. The Last Song hity divadla ve středu 31. března. Check out the behind-the-scenes vid below! Podívejte se na za-the-scenes vid dole!

Miley Cyrus - "When I Look At You" Behind-the-Scenes Miley Cyrus - "When I Look At You" Behind-The-Scenes

Miley Cyrus is Super Bowl Smiley Miley Cyrus je Super Bowl Smiley

Miley Cyrus je Super Bowl Smiley
Miley Cyrus and boyfriend Liam Hemsworth share a laugh as they walk down the road to watch the Super Bowl at good friend Ashley Tisdale 's home in Toluca Lake, Calif., on Sunday afternoon (February 7). Miley Cyrus a přítelem Liam Hemsworth podíl smát, jak chodí po silnici se dívat na Super Bowl dobrá kamarádka Ashley Tisdale 'je doma v Toluca Lake, Kalifornie, v neděli odpoledne (7. února).
After watching the New Orleans Saints beat the Indianapolis Colts 31-17, the duo headed out to dinner for a bite to eat. Po shlédnutí New Orleans Saints porazili Indianapolis Colts 31-17, duo šel na večeři pro něco k snědku.
Be sure to check out Miley 's online celebrity auction to benefit Haiti - the whole auction starts TODAY at Ebay.com/Miley . Ujistěte se, že check-out Miley 's on-line celebrity aukce ve prospěch Haiti - celá aukce začíná dnes na Ebay.com / Miley.
15+ pics inside of Miley and Liam on Super Bowl Sunday… More Here! 15 + pics uvnitř Miley a Liam na Super Bowl neděli ...
Miley-Superbowl Miley Cyrus Super Bowl neděli Liam hemsworth 01
Miley-Superbowl Miley Cyrus Super Bowl neděli Liam hemsworth 02
Miley-Superbowl Miley Cyrus Super Bowl neděli Liam hemsworth 03
Miley-Superbowl Miley Cyrus Super Bowl neděli Liam hemsworth 04
Miley-Superbowl Miley Cyrus Super Bowl neděli Liam hemsworth 05

Bid On Miley Cyrus's Grammy Dress and Help Haiti Nabídku na Grammy Dress Miley Cyrus a Help Haiti
Nabídku na Grammy Dress Miley Cyrus a Help Haiti
Miley Cyrus has one big charitable heart. Miley Cyrus má jednu velkou charitativní srdce.
The 17-year-old actress/singer and mom Tish have organized an online auction where you can bid on several items and help Haiti victims at the same time. 17-rok-stará herečka a zpěvačka a máma Tish zorganizovali on-line aukci, kde si můžete nabídku na několik položek a Haiti na pomoc obětem ve stejnou dobu.
Miley shared with People mag, "Ever since the earthquake, I've been trying to do my part to help the people of Haiti - and I wanted to do more. Miley sdílené s People mag, "Od té doby, zemětřesení, jsem se snažil dělat svou část na pomoc lidem v Haiti - a chtěl jsem udělat víc. Everyone has been so generous. Každý, kdo byl tak velkorysý. My mom and I started calling and texting all of our friends to see if they'd like to be a part of the auction. Demi [Lovato] was one of the first to respond. Hugh Jackman was also excited to donate something." Moje máma a já začal volat a zkoušení všechny naše přátele, aby zjistili, jestli chcete být součástí aukce. Demi [Lovato] byl jedním z prvních reagovat. Hugh Jackman byl také vzrušený darovat něco. "
Others doing their part to help out include Nicole Richie and Joel Madden and even Britney Spears . Jiní dělají své strany, aby pomohli patří Nicole Richie a Joel Madden, a dokonce i Britney Spears.
To check out what you can bid on and win, head on over to Ebay.com/Miley . Chcete-li zjistit, co můžete na nabídku a vyhrát, hlava dále nad až Ebay.com / Miley. The auction will start tomorrow, Monday, February 8th. Dražba začne zítra, pondělí, February 8th.

Miley Cyrus & Bobby Coleman are Last Song Siblings Miley Cyrus & Bobby Coleman jsou Last Song Sourozenci

Miley Cyrus & Bobby Coleman jsou Last Song Sourozenci
Miley Cyrus shares a heartfelt moment with on-screen brother Bobby Coleman in this new still from The Last Song . Miley Cyrus akcie srdečné okamžik s on-screen bratr Bobby Coleman v tomto novém ještě z The Last Song.
Based on Nicholas Sparks ' book of the same name, the family drama is set in a small Southern beach town where an estranged father ( Greg Kinnear ) gets a chance to spend the summer with his reluctant teenaged daughter ( Cyrus ), who'd rather be home in New York. Na základě Nicholas Sparks 'knihy se stejným názvem, je rodinné drama zasazené do malého města jižní pláž, kde odcizený otec (Greg Kinnear) dostane příležitost strávit léto se svou dcerou zdráhají mladistvá (Cyrus), kteří raději doma v New Yorku.
He tries to reconnect with her through the only thing they have in common - music - in a story of family, friendship, secrets and salvation, along with first loves and second chances. Snaží se navázat s ní prostřednictvím jediné, co mají společného - hudba - v příběhu o rodině, přátelství a tajemství spásy, spolu s první lásky a druhou šanci.

Miely-bobby-song Miley Cyrus Bobby Coleman poslední píseň 01
Miely-bobby-song Miley Cyrus Bobby Coleman poslední píseň 02
Miely-bobby-song Miley Cyrus Bobby Coleman poslední píseň 03
Miely-bobby-song Miley Cyrus Bobby Coleman poslední píseň 04
Miely-bobby-song Miley Cyrus Bobby Coleman poslední píseň 05
Kontrola Affs

21. února 2010 v 15:28
Pozor pro všechny mé Affs!!!,
chci se vám omluvit že moc neobíhám!!!
Ae když to tak shrnu tak vy taky moc ne! Ale to je jedno!!!
Takže bych byla ráda kdy by se sem zapsali ti zvás kdo chtějí být na dále mým SB!
Když někdo z vás (mých SB) už nechce být nadále AFFS, tak ať mi to napíše sem do komentů!!!

Zapisovat se můžete odedneška do 1.3. 2010

Jestli někdo z vás není a chce být mým SB tak uvítám když se zapíše!!!

Stačí když do komentářů napíšeš:

1) přezdívku
2) adresu blogu
3) o čem máš blog
4) napíšeš jestli souhlasíš s pravidly


Budu ráda když se staneš mím SB!!!

Pravidla:


1) budeš obíhat aspon jednou za týden až 10 dní
2) nebude ti vadit že moc nemám čas obíhat
4) když budeš chtít kopírovat tak pouze se zdrojem

Vaše MaruushQaA=DAsh

14. února 2010 v 10:08
Klikněte pro zobrazení původního obrázku

Vanessa-paparazzi

14. února 2010 v 10:05

Vanessa na akci Fresh Faces of Music Event - 26.9.09Vanessa-neutrogena vanessa hudgens bench 155 02Vanessa-neutrogena vanessa hudgens bench 155 03Vanessa-neutrogena vanessa hudgens bench 155 01

Van na letišti v LA - 23.10.09Vanessa-lax vanessa hudgens lax lovely 02Vanessa-lax vanessa hudgens lax lovely 01Vanessa-lax vanessa hudgens lax lovely 03

Vanessa na letišti LAX v LA, směr Vancouver - 24.10.09


Vanessa-vancouver vanessa hudgens la vancouver again 01Vanessa-vancouver vanessa hudgens la vancouver again 02Vanessa-vancouver vanessa hudgens la vancouver again 03


Vanessa se sestrou Stellou na letišti LAX - 14.11.09Hudgens-lax vanessa stella hudgens lax 02Hudgens-lax vanessa stella hudgens lax 03Hudgens-lax vanessa stella hudgens lax 01
Seventeen Magazine #1

14. února 2010 v 9:57 Miley Cyrus

Seventeen Magazine #1


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Foto týdne-15.2.-21.2.

14. února 2010 v 9:48 Photos
Miley s jejím novým štěňátkem=D

Miley Cyrus-Paparazzi

14. února 2010 v 9:45 Miley Cyrus

Miley a la Gare du Nord, Paris 10.12.09


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

On Set of a Photoshoot in Paris 13.12.2009imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Miley & Liam In Paris 12.12.2009imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Miley With Liam in Paris11.12. 2009


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Leaving The Groucho Club In London(8/12/2009)


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Sunbathing in Miami (3.12. 2009)


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Leaving Hotel in Miami (3.12. 2009)


imagebam.com imagebam.com imagebam.com
Má fak t hezuuu tričko...kukněte se... :)

Kopírujte pouze s___________

13. února 2010 v 11:10
Veškeré články kopírujte s písemně uvedeným zdrojem nebo s ikonkou:


(ikonku najdete také v levém sloupci pod menu)

DĚKUJI=D:):))

Miley na ceny grammy 2010

12. února 2010 v 15:45 Miley Cyrus
miley byla 31.ledna na 52.výročí ceny grammy(2010) s mamkou tish!
Tento blog je věnován herečce a zpěvačce Miley Cyrus!!!

Kopíruj pouze se zdrojem www.maruushqaa.blog.cz